PRESENTACIÓ - Paper de Música

Paper de Música
Vaya al Contenido
PRESENTACIÓ
SALA DE CONCERTS I PROMOCIÓ MUSICAL
FUNDACIÓ PAPER DE MÚSICA
Paper de Música és una iniciativa que va començar la tardor del 1988, amb l’objectiu doble d’acostar la música als pobles i d’ajudar a promocionar els joves intèrprets. Aquests dos eixos continuen animant la seva activitat actual. L’any 1999 es va convertir en la Fundació Privada Paper de Música, fet que suposà el reconeixement institucional de la nostra entitat.

L’any 1991 es va convocar el Primer Concurs per a la Promoció de Joves Intèrprets, esdevingut Concurs Internacional Paper de Música de Capellades a partir de l’any 2009.

El mateix 1991 es va inaugurar la Sala Paper de Música, i això va permetre ampliar l’oferta de concerts i celebrar-ne regularment al llarg de l’any –s’anuncien amb antelació en aquesta pàgina web–. Així mateix, a la sala es duen a terme altres manifestacions culturals.

L’any 2001 es va iniciar una nova activitat mensual, el Cinefòrum Josep Romanyà Montcada. Cada any se celebren 9 sessions.

Tota aquesta activitat de suport al món musical i cultural ha estat reconeguda amb la concessió de diverses distincions.

L’èxit de la nostra iniciativa, sostinguda per un treball constant i il·lusionat, no es podria explicar sense la participació del públic en tots els actes i la implicació dels artistes que hi actuen.

D’altra banda, hi ha un conjunt de persones que col·laboren amb la nostra entitat:

- Els components del Jurat del Concurs Internacional Paper de Música de Capellades.

- Els components del Comitè Assessor del mateix concurs, que, principalment, faciliten l’actuació dels guanyadors a festivals i cicles de concerts representats per ells.

- Els membres del Comitè del Cinefòrum, que participen en l’elecció de les pel·lícules i dels conferenciants que les presenten.

Per això, des d’aquesta pàgina web, volem expressar a tothom el nostre profund agraïment. I que per molts anys puguem continuar col·laborant!
Pentagrama PDM
Regreso al contenido